ElectroBox

ELECTROBOX je robna marka inovativnih razvodnih ormana izrađnih prema najstrožijim kriterijume bezbednosti EU I IEC. Ugradnja elektro opreme je veoma brza, a prepravka I dogradnja laka. Oprema se može montirati klasično na montažnu ploču ili na DIN šine bez upotrebe alata. Konstrukcija za nošenje opreme omogućava postavljanje vodova iza opreme i na taj način smanjuje dužinu provodnika. Brza ugradnja i smanjen utrošak provodnika smanjuje ukupnu cenu razvodnog ormana. Modularnost konstrukcije dozvoljava konbinovanu montažu informacione i elektroenergetske opreme. Područje primene ormana su električne instalacije građevinskih objekata, tehnološke opreme, komunalne, saobraćajne i elektrodistributivne infrastrukture kao i mašinogradnja. Primena je moguća na mestima gde je uticaj spoljnog faktora prašine prema IP kodu maksimalno stepen 6, a faktor zaštite od vode maksimalno 5 , odnosno generalno IP 65.

Modul Box
Exterio Box
Panel Box
Smart Box
Glass Box
Unit Box