Kontakt

Naziv preduzeća:*

Email:*

Poruka:*

Email

Telefon/Fax

+381 31 514669

+381 31 572080

Adresa

31311 Bela Zemlja

Dautovac BB

Kompanija

GPP Spektar inženjering d.o.o.

Ogranak

ElectroBox d.o.o