Unit Box

Unit box su merno-razvodni ormani predviđeni za ugradnju električnih brojila aktivne energije ili poluindirektnih brojila. Moguća su i hibridna rešenja. Mogu biti izrađeni sa dodatnim krovom i postoljem za ugradnju na otvorenom prostoru. Stepen zaštite je IP 66.

UB-S Ugradnja na stub

UB-E Slbodnostojeći sa krovom